www.loosjes.nl
Home
troonrede
Blikken koets
Obstakels
Staatsrecht
Patiëntendossier
About democracy
Freedom of Education
Creative financing
Saboterende overheid
Leerplichtwet 2008
Innovatieverbod
Belastingliberalisatie
Europese Grondwet
Ostende,1781
Publicaties
Contact
____
<<     Pagina 123 van de 136     >>


14. Fiscale wellust

Prinsjesdag 2007


De belastingdienst lijkt de grote winnaar te zijn van Prinsjesdag 2007. Er komen allerlei ons aansturende subsidies die de fiscus weer mag op- en aftrekken en nieuwe belastingen betekent nieuwe controleurs. Zo bestrijden we zowel de deregulering als de dreigende werkloosheid (van ambtenaren). Ook heeft men in opperste fantasieloosheid bedacht om de Kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Een paar opmerkingen over de dinsdag gepresenteerde noviteiten. Een belasting op vliegtickets klinkt milieuvriendelijk maar maskeert dat de kerosine nog steeds ònbelast blijft; anders zouden vliegtuigen in het buitenland gaan tanken. We wachten dus geduldig op heel de wereld. Na u alstublieft. Een flexibele Kinderbijslag, dat klinkt sociaal, maar is het dat wel? Je zou ook het belastingpercentage van de hoogste schijf kunnen verhogen. Als die met 5 % verhoogd wordt (van 52 % naar 57 %) betekent dat voor elke 10.000 inkomen in die schijf 500 extra belastinginkomsten per jaar. Nu betaalt iemand met een belastbaar inkomen van 60.000 per jaar over elke 10.000 die daarbovenuitgaat ruim 5.000 belasting; 10 % meer moet dus niet zo'n probleem zijn. Stel dat de kinderbijslag diezelfde belastingbetaler ondertussen 2.000 per jaar oplevert, dan speelt iemand die een ton verdient quitte. Hij betaalt immers 4 x 500 = 2.000 belasting méér en daarmee is zijn kinderbijslag precies verdampt. Elk toch al riant inkomen daarboven is gebaat bij het dinsdag voorgestelde systeem. Iemand die veel verdient wordt dus bevoordeeld. Niks sociaal, niks democratisch. Men zal opmerken dat de kinderbijslag (of een ander aanstuursel) voor de lagere inkomens omhoog zou kunnen gaan. Dat is enerzijds niet zo waarschijnlijk want de regering zal dat geld nodig hebben voor haar pedagogisch cd'tjes met welkomsttune voor pasgeborenen, voor de voortschrijdende codificatie van de standaardscholier, en voor het opstellen van enquêtes om te controleren of we wel voldoende "respect" hebben voor de Balkocratie. Anderzijds, al zou de Kinderbijslag voor de lagere inkomens wèl omhoog gaan, dan gaat mijn rekensommetje evengoed op, alleen pas bij de nog iets hogere van de hogere inkomens. De beoogde inkomensafhankelijke Kinderbijslag heeft nog meer consequenties. Elk ambtelijk systeem dreigt namelijk steeds verder te worden verfijnd en opent aldus de deur naar een extra controleapparaat onder inzet van alweer extra ambtenaren. De schuimquote van de in het vooruitzicht gestelde wet laat zich vervolgens door de Algemene Rekenkamer makkelijk becijferen. Onnodig te zeggen dat de hier geschetste redenering ook opgaat voor andere inkomensafhankelijke uitkeringen en subsidies. Met dit alles is het fiscale arsenaal van het kabinet overigens nog niet uitgeput. Er komt ook een nieuwe verpakkingsbelasting. Dat we door onze regering worden ingepakt begrijp ik, maar om daar ook nog eens belasting over te gaan heffen, dat is toch wel hondsbrutaal.

Uw columnist V.L.

Print versie (pdf)