www.loosjes.nl
Home
troonrede
Blikken koets
Obstakels
Staatsrecht
Patiƫntendossier
About democracy
Freedom of Education
Creative financing
Saboterende overheid
Leerplichtwet 2008
Innovatieverbod
Belastingliberalisatie
Europese Grondwet
Ostende,1781
Publicaties
Contact
____
<<     Pagina 124 van de 136     >>


13. Inspecticide

Eerste schooldag 2007


De scholen zijn weer begonnen. De inspectie van het onderwijs komt de school de maat nemen. Een school die de sociale ontwikkeling van kinderen begeleidt door toneelspel, rollenspel en onderlinge conflictoplossing, zo'n school scoort negatief en moet binnenkort sluiten; de kinderen kenden de definitie niet van de woorden "respect" en "sociaal gedrag". Een school die de morele ontwikkeling van kinderen begeleidt door te vertellen over grote historische gebeurtenissen, door aandacht voor biografiën, en voor de oerbeelden van legenden en sprookjes, zo'n school scoort negatief en moet binnenkort sluiten; de kinderen kenden de definitie niet van het woord "moraal". Een school die met de kinderen op bezoek gaat in een asielzoekerscentrum en daar contacten legt en werkstukken laat maken, zo'n school scoort negatief en moet binnenkort sluiten; de kinderen kenden de definitie niet van het woord "multiculturele samenleving". Lezer, dit zijn praktijkvoorbeelden. In de woorden van de inspectie: "De leerbronnen dragen niet aantoonbaar bij aan burgerschap, sociale integratie en normen en waarden." Bovendien werden de zaken niet "gecontroleerd" en "planmatig" uitgevoerd. Het laat zien hoe het inspecticide afrekent met alle vormen van onderwijs die afwijken van het door de staat steeds meer tot in detail genormeerde model. De Tweede Kamer heeft deze trend op 27 maart en 3 april 2007 gesanctioneerd; de Eerste Kamer heeft op 10 juli 2007 de kop in het zand gestoken. In achterkamertjes bedachte en nog te bedenken leer- en kerndoelen zijn voortaan ook voor onbekostigd, op particulier initiatief gegeven onderwijs dat nieuwe wegen zoekt, verplicht. Hier wordt achterbaks geknaagd aan artikel 6 (vrijheid van levensovertuiging), 10 (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) en 23 (vrijheid van onderwijs) van onze Grondwet. En waar is art. 14 van het Europese Handvest gebleven, een artikel dat niet alleen levensbeschouwelijke maar - expliciet - ook het recht op opvoedkundige overtuiging van ouders zegt te willen doen respecteren? Zouden we niet een afkickcentrum voor politieke struisvogels moeten openen? Of moeten we wachten op een massale verbranding van staatscouranten? Tacitus had gelijk: "Corruptissima republica plurimae leges." (Annales 3.27; Rome, in het jaar 70 n.C.) "Hoe verderfelijker de staat, hoe meer wetten."

Uw columnist, V.L.

Print versie (pdf)