www.loosjes.nl
Home
troonrede
Blikken koets
Obstakels
Staatsrecht
Patiëntendossier
About democracy
Freedom of Education
Creative financing
Saboterende overheid
Leerplichtwet 2008
Innovatieverbod
Belastingliberalisatie
Europese Grondwet
Ostende,1781
Publicaties
Contact
____
<<     Pagina 81 van de 136     >>


56. Barack Obama

20 januari 2009


Europa haalde opgelucht adem. Op 4 november 2008 werd in de VS een nieuwe president gekozen. Vandaag is hij het geworden. Na twee presidentsverkiezingen die balanceerden op de grens van fraude, zo die grens niet was overschreden, eindelijk een winnaar. En van wat voor kaliber is deze geëngageerde zowel als moedige man. Wat een kracht zowel als overtuigingskracht gaat er van hem uit. Zal hij zich ontwikkelen tot een Amerikaanse Gorbatsjov? Iemand die muren neer zal kunnen halen? Ook die welke zich verschansen in de woestijn of, dichterbij, in bureaucratische bergen zand?
Ik beperk mij: Wat zouden we hem als praktische invulling niet allemaal in overweging kunnen geven.
1. Maak de rechter onafhankelijk in de zin van de trias politica. Maak u sterk voor een voor rechters geldend verbod op lidmaatschap van een politieke partij. Uw voorganger weet wel waarom.
2. Schep, nu de kans geboden wordt, naast het bestaande systeem een bankensector die analoog aan de rechterlijke macht uit onafhankelijke functionarissen bestaat. Een sector waarin geld niet langer doel is op zichzelf.
3. Verlicht de economie door een exemption act, een arbeidsliberalisatiewet, die bepaalt dat inkomens totaan een minimuminkomen vrij zijn van heffingen en belasting. Realiseer ter compensatie, Mister President, uw belofte om de rijkste 5 % zwaarder te belasten te gunste van de minder fortuinlijke 95 %.
4. Geef het Amerikaanse liberale ideaal nieuwe vorm door een selftaxation act waarbij bedrijven c.q. personeelsraden zelf bepalen waaraan de belasting op de bedrijfswinst wordt besteed. Bij voorbeeld aan onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp of sociaal-culturele initiatieven. De economie is dan niet langer een Darwinistisch gevecht om geld maar een schepper van maatschappelijke betrokkenheid en dwarsverbanden in de samenleving.
5. Hef niet alleen Guantanamo op, maar verspil ook geen geld meer aan antiraketschilden. Vorm het leger om tot een opbouworganisatie zodat er voor een terrorist geen reden meer is om de VS te tarten en tot aantasting van privacy te dwingen. Open de vuist, zoals u zei, opdat men elkaar de hand kan geven.
6. Open de amerikaanse universiteiten middels een alien goodwill act voor studenten uit de hele wereld.
7. Hef accijns op benzine - de inzakkende olieprijs geeft u een onverwachte voorzet Mister President! - om het milieu te kunnen beschermen.
8. En wat doet u met uw bondgenoot Israël? Terugtrekking uit Gaza, en geef díe nederzetting een prijs waar Israëli's en Palestijnen vreedzaam samenleven, zonder muur en zonder elkaars olijfbomen om te zagen.
Zo, door deze fles in zee te werpen opdat hij in het verre westen aan de voet van het vrijheidsbeeld aanspoelt, nooit dus, kunnen we hem mogelijk wel inspireren. Stel namelijk dat in de verre toekomst blijkt dat er een soort gedachtenoverbrenging bestaat, dan moeten we die kans niet hebben verzuimd. Er zijn genoeg obstakels en gevaren. De CIA verhinderde niet dat John Kennedy (Dallas, 22 november 1963), Martin Luther King (Memphis, 4 april 1968) en Salvador Allende (Chili, 11 september 1973) werden vermoord.

Uw columnist, V.L.

Print versie (pdf)