www.loosjes.nl
Home
troonrede
Blikken koets
Obstakels
Staatsrecht
Patiƫntendossier
About democracy
Freedom of Education
Creative financing
Saboterende overheid
Leerplichtwet 2008
Innovatieverbod
Belastingliberalisatie
Europese Grondwet
Ostende,1781
Publicaties
Contact
____
<<     Pagina 98 van de 136     >>


39. De benen van Rutte

Prullebakdag 2008


De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie krijgt een nieuwe beginselverklaring. Dhr. Mark Rutte stelt in zijn beginselverklaring voor de VVD het wantrouwen tegen de staat en de politiek aan de orde. Hij meent dat dit wantrouwen ontstaan is doordat er teveel is beloofd waarna er te weinig is geboden. Er is echter ook een heel andere reden voor dit wantrouwen: de totalitaire staatsvorm, tot uitdrukking komend in betweterigheid, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, de op bevel jaknikkende parlementariërs, de lobby, en de toenemende bemoeizucht en de daaraan gekoppelde overheidscontrole en privacy-schending; dat laatste om wille van onze eigen veiligheid. Dat we de onveiligheid over onszelf afroepen door ons in allerlei oorlogen te mengen (in plaats van een strikt civiele weg te bewandelen zoals Artsen zonder Grenzen dat bij voorbeeld doet) wordt buiten discussie gehouden. Wel beweert Rutte dat hij een voorstander is van "individuele vrijheid" en van "goed onderwijs". Wie niet trouwens. Hij vergeet echter dat zijn partij op 3 april 2007 unaniem heeft ingestemd met een wetswijziging die de niet-bekostigde onderwijsvernieuwers in de ban deed. Zelfs een toevoeging "behoudens met vergunning", om uitzonderingen mogelijk te maken, ontbreekt in het nieuwe artikel 1a1 van de Leerplichtwet. Ik denk aan de binnenkort op grond van die wetswijziging met sluiting bedreigde "Boerderijschool", "Iederwijs", "Aventurijn" en "Anfortas". Volgens de overheid moeten we niet overdrijven, er worden immers slechts enkele van de particuliere schooltjes gesloten. Dat klopt! Dat komt omdat men de schooltjes van de onderwijsvernieuwers als één groep behandelt samen met de schooltjes gericht op intensievere begeleiding (zoals Luzac en Florencius) en die welke geënt zijn op streng religieuze grondslag (zoals De Voltreffer en Thimótheüs). Deze twee andere categorieën wijken qua inrichting en methode namelijk niet af van het gangbare bekostigde systeem en zullen voor de inspectie dan ook geen probleem zijn.
Zo leidt je de burger om de tuin. De moraal van dhr. Rutte is duidelijk. Vrijheid van meningsuiting is prima, schreeuwen en schelden moet kunnen, maar o wee als men die eigen mening constructief wil inzetten door conform die eigen mening te handelen. Met andere woorden: de burger mag op eigen benen staan, graag zelfs volgens Rutte, maar o wee als hij die benen gebruikt om te gaan lopen.

Uw columnist, V.L.

Print versie (pdf)